Teresa Pascual llig Teresa Pascual

5 març, 2014 - 20:00

Teresa Pascual és una de les veus més singulars de la poesia catalana actual. Sinceritat, sensibilitat, memòria i oblit i molts més elements que conformen una de les trajectòries poètiques més interessants que va començar a caminar el 1988 amb Flexo i Les hores, dos primers llibres als quals s’han afegit després Arena (1993), Curriculum vitae (1996), El temps en ordre (2002), Rebel·lió de la sal (2008) i escrit a quatre mans amb Àngels Gregori Herències (2012). A més, cal destacar la tasca de Teresa com a traductora d’Ingeborg Bachman, una de les grans veus de la poesia europea del segle XX.
Per repassar i rellegir i reescoltar tot això, des de Poesia per la Revolta li hem demanat a Teresa que vinga a parlar-nos de la seua poesia acompanyada de dos bons lectors seus i amics Francesc Calafat i Begonya Pozo.

Ca Revolta
Carrer Santa Teresa, 10. València