1994

El rostre del fracàs

Baltasar Porcel parodia en una novel·la desbordant, Lola i els peixos morts, la vida política i social des dels anys seixanta ençà.

L’exaltació meditada d’un artista

Del vendaval que va significar l’informalisme en els anys de la postguerra, que va obrir nous camins en la pintura, potser en queda poca cosa. En tot cas, pertany a la història de la pintura.

Lletres de batalla

Dos nous llibres que pretenen de desemmascarar els intel·lectuals integristes en un cas, i les capelletes literàries en I’altre, de la cultura catalana actual.

Memòria personal dels quaranta

Nèstor Luján és un periodista d’una curiositat immensa i lectures vastes que ha ficat el nas i la ploma en tots els terrenys possibles, estimulat per la vivesa i ironia que ha caracteritzat tota la seua vida d’escriptor, i que li ha permès de comprendre qualsevol manifestació humana.

Noves veus, velles paraules

Des de fa uns anys, la lírica a València viu uns moments relativament bons, tant pel que fa al to sostingut dels llibres com pel nombre de llibres editats. Hi ha hagut alts i baixos, però a poc a poc, s’hi ha anat creant un mercat relativament estable.

Parlament de paper

No és gaire freqüent l’aparició de col·leccions de llibres dedicades a barallar-se amb els reptes de cada dia o amb les idees.

Poètica de la desolació

Stephen Crane (1871-1901) hauria aconseguit la fama de Hemingway si haguera viscut més. Morí molt jove, després d’una agitada carrera com a periodista. Com a narrador va deixar una esplèndida novel·la, El roig emblema del coratge, i uns bons contes, entre ells El monstre.

Velles paraules, noves emocions

Llegir Shakespeare és iniciar un viatge que sabem que altres han freqüentat abans que nosaltres, però que té molt d’aventura personal, atès que és invitació i repte; cada nova visita a les seues obres és un nou descobriment, perquè mai no acabem de copsar-ne tota la riquesa.

Vida convulsa

A les acaballes dels anys vint, i de la mà de Burnett, va sorgir, dins la novel·la negra nord-americana, el subgènere crook story, un corrent novel·lístic que prescindia del protagonisme del detectiu i oferia la perspectiva del delinqüent professional.