Altres llibres

Ressenya de «El conte a València»

Són conegudes les afirmacions contundent de Julio Cortázar a propòsit de l’eficàcia narrativa del conte, i tampoc no són gens menyspreables les observacions de Borges o d’Edgar Allan Poe, entre altres, sobre un assumpte que no deixa de debatre’s.