Ramon Guillem

Fèrtil ferida lluminosa

Magrana, del 2005, va representar el retorn de Joan Navarro a l’actualitat poètica.

La poesia de Ramon Guillem

La publicació d’una antologia de l’obra de Ramon Guillem és una ocasió per actualitzar la nostra visió de la seua poesia, fent-nos-en una visió de conjunt on podem veure l’evolució i les constants de la seua activitat creativa.