Xavier Serra

Ascensió i davallada d’una tertúlia

Joan Fuster fou el centre d’un nucli polític i cultural de referència en l’oposició al franquisme.

Sis mons i un país

El llibre de Xavier Serra, per inusual, representa un gest valent. És un combat personal contra la tradició de silencis, com diu Piera, que tant caracteritza els valencians.