1991

Aina. Tertúlies de poesia

He d’expressar abans de res la satisfacció que em produeix el que AINA m’haja convidat a escriure aquestes línies, i no per mi, sinó perquè pensen que a través de Camp de mines és a deu poetes, i a la poesia com a tal, que ha volgut acollir, per a recordar la seua existència i eventual efi

Literatura catalana a València

A València ara s’escriu i es publica més que mai: noves editorials, revistes literàries i d’informació general, un munt de premis de primera i segona fila configuren un panorama cultural potencialment esperançador, però que a hores d’ara està bàsicament dirigit a satisfer les necessitats d’un púb

Un silenci sec: un llibre recomanable de Puigdevall

Els premis Octubre han passat l’última prova amb bon peu. La qualitat de les obres ho confirma.

Una novel·la ambiciosa

Els treballs perduts consolida J. F. Mira com un novel·lista sòlid d’una obra ben personal, que reclama un lloc destacat -i una major atenció en la narrativa catalana.