Ausiàs March, poeta inesgotable

L’obra d’Ausiàs March, com la de tot clàssic, és una obra que mai no acaba de dir el que ha de dir. Per això l’aparició de lectures crítiques il·luminen racons que ens resultaven obscurs i aporten perspectives que obren noves vies d’accés a la riquesa latent dels versos del gran poeta valencià.

En el renovat interès acadèmic pel gran poeta Ausiàs March dels darrers anys, ha tingut un paper destacat el professor australià Robert Archer, qui a més ha preparat una edició crítica tenint en compte tots els manuscrits. Una edició que, encara es troba inèdita. Els seus últims treballs donen cos a Aproximació a Ausiàs March, on el lector trobarà interessants aproximacions a alguns dels poemes més importants d’Ausiàs March, com ara el «Cant espiritual» i els «Cants de mort».

Les armes que fa servir el professor australià Robert Archer són l’anàlisi de les tradicions literàries, l’estudi de la mentalitat de l’època i de l’estructura del poema per poder arribar a comprendre millor el sentit, la finalitat i també l’originalitat del poeta. Així, estudiant el tema de predestinació, una de les grans obsessions del moment, i el fons doctrinal del «Cant espiritual» conclou que el tractament dels aspectes morals i teològics és insòlit a l’època, perquè no adopta una actitud didàctica, sinó que el poeta confessa els dubtes i les angoixes que una qüestió tan greu li suscita. Una visió tan personal havia de ser conduïda per una estructura del poema novedosa: una mena de monòleg dramàtic que segueix els vaivens anímics del poeta.

Amb aquests mateixos procediments, Archer s’aproxima als «Cants de mort» i a l’únic «Maldit» marquià, tot remarcant-ne que la seua singularitat rau, en el primer cas, en la manca absoluta de l’autoconsolació i, en l’altre cas, en l’escarni a un personatge concret com a conseqüència de l’aversió del poeta Ausiàs March als mercaders.

Un altre capítol que tampoc manca d’importància està completament dedicat a explicar que la falta d’unitat entre les estrofes i la tornada de molts poemes és aparent, ja que si llegim la tornada com un apòstrofe trobarem el sentit global del poema. A més d’aquestes idees, tanca el llibre un estudi en profunditat d’un aspecte que no ha sigut massa estudiat: els complexos mecanismes metafòrics que empra Ausiàs March per tal de poder visualitzar i suggerir les perplexitats del seu món personal.

Un dels aspectes més positius del llibre del professor australià Robert Archer és que no es limita només a l’estudi de fonts, com és habitual en els estudis medievals, sinó que amb la combinació de distintes línies interpretatives mira de revelar el sentit ocult de la lletra impresa. Els lectors interessats en la poesia de March agraïm la publicació d’aquests treballs d’ Archer, alguns d’ells inèdits, perquè ajuda a fer una mica més nostres els versos del gran poeta català.

EL TEMPS, nº645, pàg. 86, 28/10/1996

Descarrega’t l’original: PDF iconausias-march-poeta-inesgotable.pdf

Facebook Twitter  Comparteix a

Articles recents: 

Viatge iniciàtic i catàrtic al món sorprenent del primer Estellés

L’aura contaminada de València

Una passió amorosa en la València del quatre-cents

Ausiàs March
Aproximació a Ausiàs March. Robert Archer. Editorial Empúries. Col·lecció «Les Naus d’Empúries». Barcelona, 1996. 208 pàgs
Etiquetes:  1996 El Temps Poesia