G

Gabriel Ferrater
Realisme i lírica

Gabriel Janer Manila
El conte a València
Tota una història en versió original

Gaspar Jaén i Urban
El tremolor del record i la carícia
Una literatura emergent
Vitalitat de la lletra impresa

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
La quimera de la tragèdia

George Steiner
La quimera de la tragèdia

Gérard de Nerval
Somni de somnis

Gerard Vergés-Traductor
Velles paraules, noves emocions

Glòria Casals
L’art poètic de Joan Maragall

Glòria Llobet
Tota una història en versió original

Guillem Frontera
Primavera d’hivern

Günter Grass
Els laberints de la història

Gustau Muñoz
Al compàs de les lletres
Un any de lletres
Una literatura emergent

Gustavo Adolfo Béquer
Al compàs de les lletres

A  B  C  D  E  F  G  


H  I  J  K  L  M  N  


O P  Q  R  S  T   


V  W  X  Y  Z